KA BOLJIM PRAKTIČNIM POLITIKAMA ZA KVALITETNE PROGRAME PRAKSI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprineti smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji unapređenjem regulatornog okvira za realizaciju programa praksi.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada dokumenta praktične politike sa preporukama

  2. Konsultativni sastanci sa relevantnim akterima

  3. Završni događaj

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 20. decembra 2015. godine