ZAPOSLENI I JAVNO PRIVATNA PARTNERSTVA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac

CILJ PROJEKTA: Kreiranje strategije sindikata u segmentu procenjivanja potrebe, korisnosti i opravdanosti restrukturiranja javnokomunalnih preduzeća i/ili formiranja javno-privatnih partnerstava.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada dokumenta praktične politike u vezi sa procesom uvođenja privatnih partnera u javno-komunalna preduzeća, sa posebnim naglaskom na položaj radne snage u tim preduzećima.
  2. Konsultativni sastanci
  3. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.