UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – FAZA 2

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Podsticanje dijaloga i oblikovanje stavova sindikata u predstojećem procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Okrugli stolovi koji okupljaju relevantne aktere u 12 gradova – regionalnih centara 2. Priprema predloga praktične politike za restrukturiranje javno-komunalnih preduzeća 3. Završna konferencija u Beogradu – prezentacija predloga praktične politike

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.