UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH - FAZA II

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Unaprediti lokalne politike zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Analiza efekata primene dosadašnjih mera za podsticaj zapošljavanju mladih, u cilju identifikacije onih koje su delotvorne daju rezultate.
  2. Konsultativni sastanci sa članovima lokalnih saveta za zapošljavanje u cillju iniciranja dijaloga i razrade predloga konkretnih mera usmerenih na zapošljavanje mladih.
  3. Razvijanje dokumenta – Predlog praktičnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.
  4. Završna prezentacija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.