SOCIJALNI PARTNERI ZAJEDNO ZA IZMENU ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U SVETLU PROMENA RADNOG ZAKONODAVSTVA

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju

CILJ PROJEKTA: Doprineti boljem poštovanju i primeni radnog zakonodavstva u Srbiji sa naglaskom na mirnom rešavanju radnih sporova.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Priprema dokumenta praktične politike sa ciljem da se unapredi zakonski okvir za mirno rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji.

  2. Organizacija 4 konsultativna okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i 3 konferencije za medije na temu mirnog rešavanja radnih sporova.

  3. Organizacija završne konferencije za štampu u Beogradu i prezentacija predloga praktične politike.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.