POVEĆANJE STEPENA OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBLASTI RADA I RADNIH ODNOSA GRAĐEVINSKIH RADNIKA U SRBIJI - USPOSTAVLJANJE INSTITUCIONALNE SARADNJE IZMEĐU SINDIKATA I INSPEKCIJE RADA

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Jačanje saradnje sindikata i Inspektorata za rad

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Istraživanje stepena poštovanja prava zaposlenih od strane poslodavaca

  1. Obuka za povećanje kapaciteta sindikalnih poverenika da aktivnije učestvuju u zaštiti individualnih prava radnika

  2. Priprema Predloga praktične politike zajedničkog delovanja sindikata i inspekcijskih službi u cilju zaštite individualnih prava radnika

  3. Završna prezentacija Predloga praktične politike

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.