P4OCD – DELOTVORNO I ODGOVORNO UČEŠĆE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU KREIRANJA PRAKTIČNIH POLITIKA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Uspostaviti transparentan, inkluzivan i odgovoran proces kreiranja javnih politika u Srbiji

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Mentorska podrška izradi sažetih predloga praktične politike, za 10 organizacija koje sprovode projekte podržane od strane Solidar Suisse u 2014. godini

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2014. godine.