MUSTRA-MODEL USAGLAŠAVANJA SISTEMA OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA-RAZVOJ PRAKTIČNO POLITIČKOG OKVIRA ZA UNAPREĐENJE PRAKSI I ZAVRŠNIH ISPITA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprinos prevazilaženju neusklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada u Srbiji kroz podizanje svesti o značaju unapređenja saradnje stručnih škola i poslodavaca

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Analiza završnih ispita (stručnih matura) iz ugla sistema obrazovanja i poslodavaca
  2. Konsultativni proces
  3. Kreiranje sažetog Predloga praktične politike
  4. Diskusioni forum za predstavljanje novog sažetog Predloga praktične politike donosiocima odluka i stručnoj javnosti

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine