MLADI U FOKUSU II – UNAPREĐENJE JAVNIH POLITIKA VRNJAČKE BANJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja

CILJ PROJEKTA: Prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih, odnosno ostvarivanje uticaja na donosioce odluka putem davanja preporuka i predloga za inoviranje javnih politika za unapređenje zapošljavanja mladih u Opštini Vrnjačka Banja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Rad na izradi dokumenta predloga praktične politike za inoviranje javnih politika za unapređenje zapošljavanja mladih u Opštini Vrnjačka Banja.

  2. Konsultativni sastanci sa zainteresovanim stranama iz lokalne zajednice.

  3. Završna prezentacija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.