KOLEKTIVNI UGOVOR U FOKUSU DOSTOJANSTVENOG RADA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata Srbije

CILJ PROJEKTA: Doprinos poštovanju implementacije radnog zakonodavastva kroz doprinos regulisanju procesa kolektivnog pregovaranja i implementacije kolektivnih ugovora.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada dokumenta praktične politike
  2. Konsultativni regionalni okrugli stolovi
  3. Završni skup

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.