KA FORMIRANJU SAVETA ZAPOSLENIH U SRBIJI – UNAPREĐENJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PRAVA NA OSNOVU RADA

NOSILAC PROJEKTA: Industrijski sindikat Srbije

PARTNER NA PROJEKTU: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Stvoriti održivi okvir za organizovanje radnika u preduzećima koji počiva na zaštiti i unapređenju prava vezanih za rad, konsultativnom procesu i radničkoj participaciji u kreiranju politike preduzeća u Srbiji.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada predloga za praktičnu politiku za uspostavljanje i funkcionisanje Saveta zaposleni u preduzećima

  2. Organizacija i i izvođenje 2 konsultativne radionice sa zainteresovanim akterima

  3. Organizacija i izvođenje 4 okrugla stola

  4. Završna prezentacija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.