EFIKASNIJA ULOGA INSPEKCIJE RADA U SUZBIJANJU RADA NA CRNO

NOSILAC PROJEKTA: Fondacija „Centar za demokratiju“

CILJ PROJEKTA: Doprinos povećanju efikasnosti Inspekcije rada u suzbijanju sive ekonomije.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Razvijanje dokumenta praktične politike, usmerenog na povećavanje efikasnosti Inspekcije rada

  2. Konsultativni sastanci sa zainteresovanim stranama

  3. Završna prezentacija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.