DOBRA PRAKSA - ŠANSA ZA MLADE

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Opšti cilj projekta je prepoznavanje i prevazilaženje problema koji utiču na participaciju malih i srednjih preduzeća u organizovanju učeničke i stručne prakse.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Istraživanje sa ciljem prepoznavanja svih ključnih faktora koji utiču na participaciju malih i srednjih preduzeća i organizovanje učeničke i stručne prakse

  2. Konsultativne radionice

  3. Razvijanje dokumenta predloga praktične politike o gore navedenoj temi.

  4. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2014. godine.