ZAPOSLENI I JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac

CILJ PROJEKTA: Podizanje kapaciteta članstva za uticaj za kreiranje i očuvanje stečenih kolektivnih i individualnih prava zaposlenih u javno-privatnim partnerstvima.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Cilj će se ostvariti organizacijom i realizacijom tri trening modula usklađenih sa potrebama članstva utvrđenog na osnovu preliminarnog istraživanja. Realizovani treninzi će pomoći, ne samo da se ojačaju kapaciteti zaposlenih i sindikata u celini o ovom pitanju, već i da se formulišu pozicije sindikata o procesu ulaska javnih preduzeća u različite oblike javno-privatnih partnerstava. Finalna aktivnost na projektu je održavanje okruglog stola o ovoj temi, koji će okupiti sve relevantne aktere iz Jablaničkog okruga.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine.