UNAPREĐENJE KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA ZA KARIJERNO SAVETOVANJE”

NOSILAC PROJEKTA: NVO „Kocka“

CILJ PROJEKTA: Unapređenje znanja i veština nastavnog osoblja, pedagoga i psihologa koji su u direktnom kontaktu sa učenicima u srednjim školama, radi stvaranja održivog sistema prvog informisanja mladih o tržištu rada.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Projekat ce biti usmeren na to da se izradi curriculum za karijerno informisanje i savetovanje učenica u srednjim školama. Do ovoga će se doći kroz rad sa relevantnim akterima iz četiri lokalne zajednice (Subotica, Ada, Bačka Palanka, Novi Sad), okupljenim u četiri fokus grupe. Rezultat projekta biće priručnik, koji će sadržati relevantne podatke o trenutnom stanju, realnim potrebama učenika i tržišta rada. Priručnik će biti korišćen u svrhu uvođenja jedinstvene usluge karijernog informisanja i savetovanja u srednjim školama u Vojvodini.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine