UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javno saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Unapređenje kapaciteta sindikata za aktivnije učešće u dijalogu u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća i definisanje smernica za dalje korake.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Analiza dosadašnjeg učešća sindikata u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća 2. Organizovanje četiri radionice-tribine i četiri okrugla stola 3. Formulisanje predloga daljih koraka za zajedničko delovanje sindikata, poslovodstva i osnivača u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća i strategije delovanja sindikata 4. Organizovanje javne prezentacije definisanih predloga.

TRAJANJE PROJEKTA: Projekat se sprovodi u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013.