UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

NOSILAC PROJEKTA: SPARK Biznis Start-Up centar

CILJ PROJEKTA: Podići nivo učešća i aktivnosti organizacija civilnog društva u kreiranju politika zapošljavanja mladih, kako bi se doprinelo rešavanju velikog problema našeg društva – visoke nezaposlenosti mladih.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Ciljna grupa su organizacije civilnog društva iz kraljeva, Čačka i Gornjeg Milanovca, a posebno organizacije okupljene oko klastera Mladi na potezu. U saradnji sa ovim klasterom, biće formulisani predlozi i preporuke za razvoj održivih i funkcionalnih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou, kao i strategija javnog zagovaranja ovih predloga.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 30. novembra 2013.