SOCIJALNI PARTNERI ZAJEDNO U PODRŠCI MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju

CILJ PROJEKTA: Da se utvrdi u kojoj meri se koristi posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, koliko su poslodavci i zaposleni upoznati sa vansudskim - alternativnim metodama rešavanja radnih sporova, kao i da se izvrši analiza stavova i predloga za unapređenje rada i vidljivosti Agencije.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada analize o korišćenju mehanizama za mirno rešavanje radnih sporova, sa nacrtom preporuka za unapređenje

  2. Organizovanje okruglih stolova za formulisanje konačnih preporuka

  3. Objavljivanje brošure koja sadrži pomenutu analizu

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine.