MUSTRA – DIJALOGOM DO MODELA USAGLAŠAVANJA SISTEMA OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Beogradska otvorena škola će ovim projektom nastojati da dâ doprinos prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih, kao i drugih izazova povezanih sa neusklađenošću sistema obrazovanja i tržišta rada, kako bi se mladima u Srbiji pružila mogućnost da lakše nađu prvi posao po završetku formalnog obrazovanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Plan projektnih aktivnosti je zasnovan na posebno prilagođenoj metodologiji dijaloga između zainteresovanih strana u oblasti usaglašavanja potreba tržišta rada i sistema obrazovanja, posebno srednjeg stručnog obrazovanja. Metodologija dijaloga je izrađena na osnovu dva pristupa zastupljena u drugim evropskim državama i podržanim od strane EU i Saveta Evrope: strukturni dijalog i konsultativni proces. Projektom je predviđena izrada sažetog predloga praktične politike - dokumenta sa zaključcima i preporukama za unapređenje dijaloga zainteresovanih strana u procesu usaglašavanja sistema obrazovanja i potreba tržišta rada na teritoriji Grada Beograda u oblastima finansija/ekonomije i trgovine/usluga. Svrha sažetka predloga praktične politike je da unapredi praktično-politički okvir u oblasti reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.