MLADI U FOKUSU

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja

CILJ PROJEKTA: Doprinos podsticanju zaposlenosti mladih u Opštini Vrnjačka Banja, kroz unapređenje kapaciteta lokalnih aktera da efikasno i efektivno primenjuju i razvijaju mere za podsticanje zaposlenosti mladih u Opštini Vrnjačka Banja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Delovanje projektnog tima će biti usmereno ka izradi analize položaja mladih nezaposlenih lica, potreba tržišta rada i mera za podsticaj zapošljavanja mladih na teritoriji Vrnjačke Banje. Nacrt rezultata analize biće predstavljen na tri folus grupe, koje će okupiti relevantne aktere iz ove oblasti. Konačni nalazi i preporuke za unapređenje zapošljavanja mladih na teritoriji ove opštine biće predstavljeni na završnoj konferenciji.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine