KOLEKTIVNIM UGOVOROM KA DOSTOJANSTVENOM RADU

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata Srbije

CILJ PROJEKTA: Jačanje uloge sindikata i samih zaposlenih u zaštiti prava iz oblasti radnog zakonodavstva na dostizanju agende Dostojanstvenog rada u Srbiji, čime će se unaprediti istinski socijalni dijalog, kao i povećanje odgovornosti i zalaganja poslodavaca u poštovanju kolektivnih prava zaposlenih i osetljivosti šire javnosti na kršenje prava iz rada.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Projekat se realizuje u tri regionalna centra - Kruševcu, Kragujevcu i Jagodini, kao i u metalskom sektoru. Predviđena je izrada brošure „Kolektivnim ugovorom ka Dostojanstvenom radu“ koja će ukazati na značaj kolektivnog pregovaranja i dati analizu stanja, te ukazati na evropska iskustva kroz praksu osam zemalja.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. juna do 30. novembra 2013. godine.