INOVATIVA

NOSILAC PROJEKTA: Evropski pokret u Srbiji

CILJ PROJEKTA: Promocija mogućnosti zapošljavanja mladih, kroz forme socijalnog preduzetništva – socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga, među donosiocima odluka koji rade sa mladima i mladima iz marginalizovanih grupa.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Objavljivanje informativne brošure o socijalnom preduzetništvu, koja će predstavljati informativni i edukativni materijal namenjen mladim nezaposlenim ljudima, kako bi se upoznali sa mogućnostima socijalnog preduzetništva i zadrugarstva.

  2. Konkurs za najbolju socio-preduzetničku ideju namenjen srednjoškolcima sa teritorije Srbije, a kako bi se koncept socijalnog preduzetništva i zadrugarstva i promovisao među mladima, pre svega onima koji tek izlaze na tržište rada. Žiri će odabrati pet najinovativnijih ideja, koje će biti nagrađene simboličnim nagradama i promovisane putem onlajn i tradicionalnih medija, dok će sve ideje biti predstavljene članicama Foruma poslovnih lidera Srbije , kroz „mini berzu inovativnih ideja“.

  3. Okrugli stolovi će biti održani u tri regionalna centra u Srbiji – Novom Pazaru, Subotici, i Kraljevu. Na okruglim stolovima će se diskutovati o mogućnostima zapošljavanja mladih kroz socijalno preduzetništvo, kao i o ulozi lokalne samouprave u ovom kontekstu; biće predstavljeni dokumenti koji se bave zapošljavanjem mladih, a diskusija će rezultirati setom preporuka usvojenih od strane učesnika okruglog stola, koje za cilj imaju otvaranje mogućnosti zapošljavanja mladih kroz forme socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, kao i unapređenje/usvajanje lokalnih strateških dokumenata, tako da podstiču ovakve inovativne forme zapošljavanja.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 30. novembra 2013.