UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije (UPS) je jedina reprezentativna poslodavačka organizacija, osnovana 1994. godine, koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora. UPS je nestranačka organizacija, koja nastoji da utvrdi zajedničke interese poslodavaca vezane za njihove ekonomske, socijalne i druge potrebe i da zastupa opredeljenja poslodavaca pred državnim organima, Vladom i sindikatima.

Široka aktivnost i delovanje organizacije se prepoznaje kroz brojne analizirane probleme koji se odnose na visoku nezaposlenost mladih, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, crnu ekonomiju i nelojalnu konkurenciju, korupciju, položaj privrednih sektora u Srbiji, položaj žena i dr.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. "Bolji uslovi za zapošljanje mladih", 1.6.2013. – 30.11.2013.

  2. "Dobra praksa - šansa za mlade", 1.5.2014.-30.11.2014.

  3. "Zaposlimo mlade", 1.4.2015.-30.11.2015.

  4. "Praksa - moja sansa", 1.4.2016.-30.11.2016.