SINDIKAT JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR OBRENOVAC

Sindikat JP SKC „Obrenovac“ osnovan je 2008. godine sa ciljem da zastupa prava radnika zaposlenih u Javnom preduzeću, kao i da se zalaže za poboljšanje uslova rada i potpisivanje adekvatnog kolektivnog ugovora. Jedan od ciljeva sindikata jeste i uspostavljanje socijalnog dijaloga sa poslovodstvom javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ i osnivačem Gradskom opštinom Obrenovac. Sindikat se bavi praćenjem procesa reformi javnog sektora, donošenja i izmena Zakona o radu, Zakona o sindikatima i Zakona o javnim preduzećima, a fokus je i na reagovanju u svim slučajevima zloupotreba položaja, korupcije i donošenja spornih odluka od strane poslovodstva javnog preduzeća, zatim pokretanjem različitih procesa pred adekvatnim sudovima od strane pravnog tima sindikata i dr.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. Socijalni dijalog i restruktuiranje javnih preduzeća GO Obrenovac, 1.6.2013. – 30.11.2013.