SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE ZA VISE OPŠTINA - LESKOVAC

Savez samostalnih sindikata za više opština Leskovac je dominantna organizacija sindikata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga koja delovanjem pokriva područje koje se u Srbiji smatra jednim od najnerazvijenijih, a sa mnoštvom nagomilanih privrednih problema. Predstavlja krovnu organizaciju koja okuplja sindikalne organizacije i sindikate kod poslodavaca, organizovane na teritorijalnom i granskom principu. Štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata koji su iskazali pripadnost Savezu.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. “Zaposleni i javno-privatna partnerstva”, 1.6.2013. – 30.11.2013.

  2. "Zaposleni i javno-privatna partnerstva - faza II", 1.5.2014.-30.11.2014.

  3. "Zaposleni i restrukturiranje javno-komunalnih preduzeca - faza III", 1.4.2015.-30.11.2015.

  4. "Zaposleni i restrukturiranje javno komunalnih preduzeća – faza 4", 1.4.2016.-30.11.2016.