NVO "KOCKA"

NVO „Kocka“ (osnovana 2007. godine) je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija koja okuplјa mlade koji rade na borbi za unapređenje položaja mladih u oblasti zapošlјavanja, samozapošlјavanja, rodne ravnopravnosti i zaštite lјudskih prava. Organizacija ima sledeće ciljeve: zapošljavanje mladih, unapređenje uslova na tržištu rada kroz jačanje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima, priprema za izlazak na tržište rada marginalizovanih kategorija društva, promocija i unapređenje ljudskih prava, posebno prava žena, borba protiv svih oblika trgovine ljudima kao kriminalne delatnosti, unapređenje znanja za pristupanje Evropskoj uniji, monitoring sprovođenja zakona, kao i promocija zakona iz relevantnih oblasti delovanja organizacije. Postizanje ciljeva organizacije realizuje se kroz neformalnu edukaciju, izdavaštvo, promociju, organizovanje javnih manifestacija, podnošenje prijava pravosudnim organima i dr.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. ”Unapređenje kapaciteta srednjoškolskih ustanova za karijerno savetovanje”, 1.6.2013. – 30.11.2013.

  2. "Karijerno vođenje i savetovanje mladih u srednjoškolskim ustanovama", 1.6.2014. - 30.11.2014.

  3. "Unapredjivanje kvaliteta usluga karijernog vodjenja i savetovanja u srednjim skolama", 1.4.2015.-30.11.2015.

  4. "Uspostavljanje sistema praćenja karijere učenika nakon završetka srednje škole", 1.4.2016. - 30.11.2016.