INDUSTRIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Projekti podržani od strane Solidar Suisse:

  1. "Ka formiranju saveta zaposlenih u Srbiji - Unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnivu rada" - 15.3.2014. - 30.11.2014.

  2. "Radnicka veca u Srbiji - model za unapredjenje prava iz radnog odnosa i prava po osnovu rada", 1.4.2015.-30.11.2015.

  3. "Radnička veća u Srbiji – implementacija modela za unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnovu rada", 1.4.2016. - 30.11.2016.