GRANSKI SINDIKAT JAVNO SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI "NEZAVISNOST"

Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti ''Nezavisnost'' je dobrovoljna, autonomna, interesna organizacija zaposlenih u javnim, društvenim, privatnim i drugim preduzećima, u Srbiji, koja se bave javnim, saobraćajnim i komunalnim delatnostima. Ciljevi i zadaci sindikata su :

 • ravnopravnost svih zaposlenih u delatnostima koje obuhvata Sindikat;
 • zaštita strateških, radnih i socijalnih, interesa članstva u procesu privatizacije i tranzicije u Zakonskim rokovima i obavezno učešće reprezentativnih Sindikata kroz socijalni dijalog na svim nivoima
 • egzistencija svih zaposlenih na pristojnom nivou, u skladu sa materijalnim i civilizacijskim dostignućima savremenog sveta;
 • ravnopravnost svih zaposlenih u svim oblastima života i rada;
 • kolektivno pregovaranje na načelima ravnopravnosti i socijalnog partnerstva, radi poboljšanja zarada i uslova rada zaposlenih, bezbednost i zaštita zdravlja na radnom mestu;
 • humano i demokratsko radno i socijalno zakonodavstvo;
 • zaštita života i zdravlja svih zaposlenih, a posebno žena i omladine;
 • dobrovoljno i dodatno osiguranje radnika;
 • zaštita i unapređenje životne i radne sredine;
 • razvoj i unapređenje tripartizma industrijske demokratije u celini;
 • uspostavljanje i razvoj saodlučivanja radnika u preduzećima;
 • školovanje i obrazovanje članova za sindikalnu aktivnost, saodlučivanje u preduzećima, kao i opšte i profesionalno obrazovanje;
 • besplatna radno-pravna zaštita i drugi oblici materijalne potpore članovima, prema odredbama Statuta i finansijskim mogućnostima;
 • izdavanje sindikalnih novina i drugih publikacija, negovanje javnosti rada i dobrih odnosa sa medijima (štampa, radio i televizija);
 • zajedničko delovanje sa drugim sindikatima u sastavu UGS ''Nezavisnost'';
 • saradnja sa sindikatima drugih zemalja, kao i aktivno učešće u radu međunarodnih sindikalnih organizacija.

Projekti podržani od strane Solidar Suisse:

 1. Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javno-komunalnih preduzeća - 1.6.2013.-30.11.2013.

 2. Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javno-komunalnih preduzeća - faza 2 - 1.5.2014.-30.11.2014.

 3. Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javno-komunalnih preduzeća - faza 3 - 1.4.2015.-30.11.2015.

 4. Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javno-komunalnih preduzeća – faza 4, 1.4.2016.-30.11.2016.