EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC

Edukativni centar Kruševac (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina.

Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva putem celoživotnog obrazovanja u podrške aktivnom građanskom angažovanju.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje promoviše interese svih građana u Srbiji bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orijentaciju, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.

ECK je svojim aktivnostima usmeren na dve prioritetne oblasti:

  1. Primena celoživotne neformalne edukacije građana iz oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti i kulture mira i nenasilja.

  2. Podrška aktivne participacije mladih u društvenom životu zajednice.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. ”Edukacija za akciju”, 1.6.2013. – 31.12.2013.

  2. "KVISKO - Vodič za karijeru", 1.5.2014.-30.11.2014.

  3. "Unapredjenjem sistema karijernog vodjenja i savetovanja do povecanja zaposljivosti i zaposljavanja mladih u Srbiji", 1.4.2015.-30.11.2015.

  4. "Unapređivanjem sistema karijernog vođenja i savetovanja do povećanja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Kruševcu – faza 2", 1.4.2016.-30.11.2016.