CENTAR ZA RAZVOJ SRBIJE

Centar za razvoj Srbije je nevladina, neprofitna organizacija, koja ima za cilj demokratski, ekonomski i kulturni napredak Srbije. Aktivnosti Centra su usmerene na promociju demokratskih vrednosti, izgradnju i jačanje institucija demokratskog društva, unapređenje zaštite ljudskih prava i pospešivanje razvoja tržišne privrede i preduzetništva, kao osnovnih elemenata za privredni razvoj. Na taj način se povezuju i ostvaruju političke i ekonomske slobode građana koje predstavljaju prostor u kome pojedinac, zaštićen od prisile, može sam da bira vrstu, sadržaj i oblik svoje aktivnosti, ne ugrožavajući druge, a radeći na dobrobit cele zajednice.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. „Evropska garancija o zapošljavanju mladih – Moguća ili nemoguća misija u Srbiji“, 15.6.2013. – 15.11.2013.