CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA

Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) je udruženje gradjana čija je misija - Stvaranje uslova za inkluzivno društvo kroz primenu socijalnog modela invalidnosti.

Centar za razvoj inkluzivnog društva je nastao sa vizijom da društvo u kojem živimo potpuno integriše osobe sa invaliditetom kroz poštovanje ljudskih prava na život, rad i porodicu, kroz njihovo slobodno, izborno obrazovanje i zapošljavanje kao najviši oblik inkluzivnog društva.

CRID zastupa ideju afirmacije sposobnosti osoba sa invaliditetom kroz razvoj njihovih potencijala. Svojim projektima CRID teži cilju da podigne svest o potrebi da se stvori pristupačno okruženje i radi na smanjenju višestruke diskriminacije osoba sa invaliditetom. Takođe, svojim aktivnostima i projektima CRID promoviše prava žena sa invaliditetom i porodica dece sa različitim tipovima invaliditeta.

CRID ne vidi prostor za izgradnju inkluzivnog društva ukoliko su osobe sa invaliditetom viđene kao pasivni primaoci davanja od države na osnovu svoje invalidnosti. Ideja CRID-a je stvaranje uslova za društvo koja pruža izjednačene mogućnosti za dostojanstven i aktivan život osobama sa invaliditetom kao i svim drugim članovima društvene zajednice.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. „Rad za mlade sa invaliditetom“ – 1.6.2013. – 30.10.2013.