Publikacije

SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI

Preuzmite PDF.

EFIKASNO SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE

Preuzmite PDF

KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Preuzmite PDF

ANALIZA POLOŽAJA MLADIH NEZAPOSLENIH LICA, POTREBA TRŽIŠTA RADA I MERA ZA PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINI VRNJAČKA BANJA

Preuzmite PDF

KOLEKTIVNI UGOVORI KOD POSLODAVACA-GRAD ŠABAC

Preuzmite PDF