2005-2012

Solidar Suisse/ Swiss Labour Assistance (SLA) - Kancelarija u Srbiji je, tokom sprovođenja programa "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji", u periodu 2005-2012, sarađivala sa sledećim partnerima:

 1. Granski sindikat građevinara, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“

 2. Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“

 3. Samostalni sindikat metalaca Srbije

 4. Savez samostalnih sindikata Srbije za više opština – Leskovac

 5. Savez samostalnih sindikata Srbije – Užice

 6. Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije

 7. Sekcija mladih UGS „Nezavisnost“

 8. Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije

 9. Sekcija žena UGS „Nezavisnost“

 10. Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije

 11. Socijalno-ekonomski savet Grada Kragujevca

 12. Socijalno-ekonomski savet Grada Leskovca

 13. Socijalno-ekonomski savet Grada Šapca

 14. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

 15. Unija poslodavaca Srbije