O nama

Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života. Organizacija stvara inovativne strategije, kako bi se smanjilo siromaštvo i obezbeđuje humanitarnu pomoć za ljude kojima je to potrebno. Solidar Suisse je aktivna u preko 50 projekata u 12 zemalja Centralne i Južne Amerike, Afrike, Azije i Evrope.

Video

Be Solidar

Publikacije