2017-2020

Samostalni sindikat metalaca Srbije

Vizija Samostalnog sindikata metalaca Srbije je očuvanje metalske industrije Srbije, povećanje broja članova Samostalnog sindikata metalaca Srbije, zaštita člana kroz kolektivne ugovore i bosplatnu radno-pravnu zaštitu, stvaranje poltičkog krila naše organizacije, kako bi učestvovali u stvaranju zakona značajnih za zaštitu prava radnika, više mladih i žena u organima Samostalnog sindikata metalaca Srbije.

Omladinski komunikativni centar (OKC)

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sedištem u Banja Luci,  koja djeluje u BiH i na međunarodnom  nivou, sa ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih. Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosi poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.                                                     

NVO Zora

Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni tazvoj “Zora” iz Zenice osnovano je 2009. godine, od strane prevashodno mladih ljudi, kako bi se položaj mladih u BiH poboljsao, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Udruženje “Zora” je registrovano za delatnost na teritoriju Bosne i Hercegovine, a projektne aktivnosti se odvijaju kako na državnom, tako i na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou.  

GRANSKI SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA, INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, DRVNE INDUSTRIJE I PUTNE PRIVREDE „NEZAVISNOST”

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala „Nezavisnost“ je interesna, nezavisna i nestranačka organizacija, koja počiva na načelima solidarnosti i uzajamnosti i koja štiti profesionalne, ekonomsko i socijalne interese i prava svojih članova. Registrovan je u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja 9.juna 1997. godine. Sindikat je deo svetske sindikalne građevinske federacije – Internacionale radnika građevinarstva i drvne industrije, koja broji preko 12 miliona članova.

POVERENIŠTVO SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE (SSSS) ZA OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

Veće Samostalnog sindikata opštine Vrnjačka Banja osnovano je 1961. godine u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, a od 2010. godine radi kao Povereništvo Saveza samostalnih sindikata za opštinu Vrnjačka Banja pri Veću Samostalnih sindikata za Grad Kraljevo i Opštinu Vrnjačka Banja.

EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC

Edukativni centar Kruševac (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina. Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva putem celoživotnog obrazovanja u podrške aktivnom građanskom angažovanju.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

Unija poslodavaca Srbije Unija poslodavaca Srbije (UPS) je jedina reprezentativna poslodavačka organizacija, osnovana 1994. godine, koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora. UPS je nestranačka organizacija, koja nastoji da utvrdi zajedničke interese poslodavaca vezane za njihove ekonomske, socijalne i druge potrebe i da zastupa opredeljenja poslodavaca pred državnim organima, Vladom i sindikatima.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE ZA VISE OPŠTINA - LESKOVAC

Savez samostalnih sindikata za više opština Leskovac je dominantna organizacija sindikata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga koja delovanjem pokriva područje koje se u Srbiji smatra jednim od najnerazvijenijih, a sa mnoštvom nagomilanih privrednih problema. Predstavlja krovnu organizaciju koja okuplja sindikalne organizacije i sindikate kod poslodavaca, organizovane na teritorijalnom i granskom principu. Štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata koji su iskazali pripadnost Savezu.

RAZVOJNI BIZNIS CENTAR KRAGUJEVAC

Razvojni biznis centar Kragujevac (nekada SPARK Biznis Start-Up Centar) je neprofitna organizacija, sa sedištem u Kragujevcu, koja postoji od 2007. godine. Oblast delovanja organizacije je lokalni ekonomski razvoj, a posebno podrška razvoju preduzetništva mladih, zapošljavanje i samozapošljavanje. Organizacija je tokom prethodnih godina postala prepoznatljiva po svojim treninzima poslovnih veština namenjenih pre svega mladima, koje realizuje iz godine u godinu.

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ doprinosi ukupnom razvoju društva kroz dodatno obrazovanje i obuku nosilaca društvenih promena, stručnu podršku institucijama, istraživanje i razvoj javnih politika u cilju izgradnje moderne zajednice zasnovane na demokratskim vrednostima.

INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je domaća nevladina organizacija koja se već duži niz godina bavi zaštitom prava izbeglih i raseljenih lica, ali i osoba iz lokalne populacije koja su u stanju socijalne potrebe. Osim zaštite prava, IDC je aktivan na polju ekonomskog osnaživanja, neformalne edukacije i zapošljavanja.