Samostalni sindikat metalaca Srbije

Vizija Samostalnog sindikata metalaca Srbije je očuvanje metalske industrije Srbije, povećanje broja članova Samostalnog sindikata metalaca Srbije, zaštita člana kroz kolektivne ugovore i bosplatnu radno-pravnu zaštitu, stvaranje poltičkog krila naše organizacije, kako bi učestvovali u stvaranju zakona značajnih za zaštitu prava radnika, više mladih i žena u organima Samostalnog sindikata metalaca Srbije.

NVO "Zora" - Zenica

Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni tazvoj “Zora” iz Zenice osnovano je 2009. godine, od strane prevashodno mladih ljudi, kako bi se položaj mladih u BiH poboljsao, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede "Nezavisnost"

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala „Nezavisnost“ je interesna, nezavisna i nestranačka organizacija, koja počiva na načelima solidarnosti i uzajamnosti i koja štiti profesionalne, ekonomsko i socijalne interese i prava svojih članova.

Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja

Veće Samostalnog sindikata opštine Vrnjačka Banja osnovano je 1961. godine u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, a od 2010. godine radi kao Povereništvo Saveza samostalnih sindikata za opštinu Vrnjačka Banja pri Veću Samostalnih sindikata za Grad Kraljevo i Opštinu Vrnjačka Banja.

Edukativni centar Kruševac

Edukativni centar Kruševac (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina.

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije (UPS) je jedina reprezentativna poslodavačka organizacija, osnovana 1994. godine, koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora.

Savez samostalnih sindikata (SSS) za više opština - Leskovac

Savez samostalnih sindikata za više opština Leskovac je dominantna organizacija sindikata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga koja delovanjem pokriva područje koje se u Srbiji smatra jednim od najnerazvijenijih, a sa mnoštvom nagomilanih privrednih problema.

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ doprinosi ukupnom razvoju društva kroz dodatno obrazovanje i obuku nosilaca društvenih promena, stručnu podršku institucijama, istraživanje i razvoj javnih politika u cilju izgradnje moderne zajednice zasnovane na demokratskim vrednostima.

Razvojni biznis centar Kragujevac

Razvojni biznis centar Kragujevac (nekada SPARK Biznis Start-Up Centar) je neprofitna organizacija, sa sedištem u Kragujevcu, koja postoji od 2007. godine. Oblast delovanja organizacije je lokalni ekonomski razvoj, a posebno podrška razvoju preduzetništva mladih, zapošljavanje i samozapošljavanje.

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC)

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je domaća nevladina organizacija koja se već duži niz godina bavi zaštitom prava izbeglih i raseljenih lica, ali i osoba iz lokalne populacije koja su u stanju socijalne potrebe.

Omladinski komunikativni centar (OKC) - Banja Luka

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sedištem u Banja Luci,  koja deluje u BiH i na međunarodnom  nivou, sa ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih.