2015

UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH - FAZA III

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac CILJ PROJEKTA: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu SPECIFIČNI…

ZAPOSLIMO MLADE

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije CILJ PROJEKTA: Unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada …

MLADI U FOKUSU - FAZA III

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja CILJ PROJEKTA: Doprinos prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih u opštini Vrnjačka…

UNAPREĐIVANJEM SISTEMA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA DO POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U KRUŠEVCU

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar Kruševac CILJ PROJEKTA: Uspostavljanje funkcionalnog, dostupnog, kvalitetnog i održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih na teritoriji…

ZAGOVARANJE ZA KONTINUITET U SPROVOĐENJU POLITIKE KARIJERNOG VOĐENJA U SRBIJI – KVIS NA BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Podrška unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog…

ZAGOVARANJE ZA KONTINUITET U SPROVOĐENJU POLITIKE KARIJERNOG VOĐENJA U SRBIJI – KVIS NA BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Unapređenje praktično političkog okvira u oblasti usaglašavanja sistema srednjeg obrazovanja i tržišta rada u…

MUSTRA III – MODEL USAGLAŠAVANJA SISTEMA OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA - KAMPANJA ZAGOVARANJA PRIMENE PREPORUKA IZ SAŽETOG PREDLOGA PRAKTIČNE POLITIKE

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Unapređenje praktično političkog okvira u oblasti usaglašavanja sistema srednjeg obrazovanja i tržišta rada u…

UNAPREĐENJE KVALITETA USLUGA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA

NOSILAC PROJEKTA: NVO Kocka CILJ PROJEKTA: Kreiranje održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u srednjim školama, kroz unapređenje usluge…

PRAVE VEŠTINE PO MERI POSLODAVCA

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac CILJ PROJEKTA: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost maturanata srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština…

UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH KROZ PREVAZILAŽENJE NEUSKLAĐENOSTI IZMEĐU OBRAZOVNOG SISTEMA I TRŽIŠTA RADA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju CILJ PROJEKTA: Doprineti zapošljavanju mladih kroz definisanje mehanizama za prevazilaženje neusklađenosti između obrazovnog sistema…

KA BOLJIM PRAKTIČNIM POLITIKAMA ZA KVALITETNE PROGRAME PRAKSI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Doprineti smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji unapređenjem regulatornog okvira za realizaciju programa praksi. AKTIVNOSTI NA…

SMANJENJE RADA NA CRNO KROZ UMREŽAVANJE INSTITUCIJA I TRANSPARENTNIJI RAD INSPEKCIJE RADA

NOSILAC PROJEKTA: Fondacija „Centar za demokratiju“ CILJ PROJEKTA: Doprinos smanjenju rada na crno kroz uspostavljnje informacionog sistema kojem će imati pristup…

SOCIJALNI PARTNERI ZAJEDNO U PODRŠCI MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA - ZA ZAKONODAVNE IZMENE

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju CILJ PROJEKTA: poboljšanje poštovanja i primene propisa radnog prava kroz promenu zakonskih regulativa u…

KOLEKTIVNI UGOVOR U FOKUSU DOSTOJANSTVENOG RADA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata Srbije CILJ PROJEKTA: Promovisanje i implementacija kolektivnog pregovaranja i ugovaranja kroz zakonodavnu regulativu u skladu sa…

RADNIČKA VEĆA U SRBIJI – MODEL ZA UNAPREĐENJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PRAVA NA OSNOVU RADA

NOSILAC PROJEKTA: Industrijski sindikat Srbije PARTNER NA PROJEKTU: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Stvoriti održivi okvir za organizovanje radnika u preduzećima koji…

POVEĆANJE STEPENA OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBLASTI RADA I RADNIH ODNOSA GRAĐEVINSKIH RADNIKA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“ CILJ PROJEKTA: Unapređenje propisa iz oblasti rada…

ZAPOSLENI I RESTRUKTURIRANJE JKP - FAZA 3

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac CILJ PROJEKTA: Profilisanje stavova sindikata o potrebnom i održivom nivou…

UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – FAZA 3

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ CILJ PROJEKTA: Izmena postojeće prakse restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća i zakonskih…

P4OCD – PODRŠKA CIVILNOM DRUŠTVU U JAVNOM ZAGOVARANJU PRAKTIČNIH POLITIKA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Pružiti stručnu podršku organizacijama civilnog društva, koje deluju u okvitu programa Solidar Suisse „Dostojanstven…