2013

SOCIJALNI PARTNERI ZAJEDNO U PODRŠCI MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju CILJ PROJEKTA: Da se utvrdi u kojoj meri se koristi posredovanje Agencije za mirno…

ZANIMAJU ME ZANIMANJA – UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH KROZ KARIJERNO INFORMISANJE SREDNJOŠKOLACA O ZANIMANJIMA

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Projekat se bavi povećanjem zapošljivosti mladih kroz unapređenje sistema karijernog informisanja srednjoškolaca o zanimanjima.…

MUSTRA – DIJALOGOM DO MODELA USAGLAŠAVANJA SISTEMA OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola CILJ PROJEKTA: Beogradska otvorena škola će ovim projektom nastojati da d doprinos prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih,…

KA EFIKASNIJEM SUZBIJANJU NEFORMALNOG RADA I SIVE EKONOMIJE

NOSILAC PROJEKTA: Fondacija “Centar za demokratiju” CILJ PROJEKTA: Doprinos povećanju efikasnosti relevantnih institucija u primeni radnog zakonodavstva, naročito kada je u…

KOLEKTIVNIM UGOVOROM KA DOSTOJANSTVENOM RADU

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata Srbije CILJ PROJEKTA: Jačanje uloge sindikata i samih zaposlenih u zaštiti prava iz oblasti radnog zakonodavstva…

UNAPREĐENJE KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA ZA KARIJERNO SAVETOVANJE”

NOSILAC PROJEKTA: NVO „Kocka“ CILJ PROJEKTA: Unapređenje znanja i veština nastavnog osoblja, pedagoga i psihologa koji su u direktnom kontaktu sa…

UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

NOSILAC PROJEKTA: SPARK Biznis Start-Up centar CILJ PROJEKTA: Podići nivo učešća i aktivnosti organizacija civilnog društva u kreiranju politika zapošljavanja mladih,…

ZAPOSLENI I JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac CILJ PROJEKTA: Podizanje kapaciteta članstva za uticaj za kreiranje i očuvanje…

BOLJI USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije CILJ PROJEKTA: Davanje doprinosa boljim mogućnostima za zapošljavanje mladih i njihovo veće učešće u programima aktivnih…

INOVATIVA

NOSILAC PROJEKTA: Evropski pokret u Srbiji CILJ PROJEKTA: Promocija mogućnosti zapošljavanja mladih, kroz forme socijalnog preduzetništva – socijalnih preduzeća i socijalnih…

EVROPSKA GARANCIJA O ZAPOŠLJAVANJU MLADIH – MOGUĆA ILI NEMOGUĆA MISIJA U SRBIJI?

NOSILAC PROJEKTA: Centar za razvoj Srbije CILJ PROJEKTA: Da se ukaže na neophodnost pronalaženja rešenja za zapošljavanje mladih kroz promociju Evropske…

SOCIJALNI DIJALOG I RESTRUKTUIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA GO OBRENOVAC

NOSILAC PROJEKTA: Sindikat Javnog preduzeća Sportsko-kulturnog centra “Obrenovac” CILJ PROJEKTA: Osnaživanje socijalnog dijaloga između osnivača, poslovodstava i sindikata javnih preduzeća na…

EDUKACIJA ZA AKCIJU

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar Kruševac CILJ PROJEKTA: Jačanje kapaciteta sindikata iz Jablaničkog okruga za bolje javno zagovaranje radnih prava zaposlenih i…

MLADI U FOKUSU

NOSILAC PROJEKTA: Povereništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije za Opštinu Vrnjačka Banja CILJ PROJEKTA: Doprinos podsticanju zaposlenosti mladih u Opštini Vrnjačka Banja,…

RAD ZA MLADE SA INVALIDITETOM

NOSILAC PROJEKTA: Centar za razvoj inkluzivnog društva CILJ PROJEKTA: Doprinos zapošljavanju mladih sa invaliditetom kroz jačanje civilnog društva u sektoru socijalne…

OSNAŽIVANJE PREDSTAVNIKA INDUSTRIJSKOG SINDIKATA SRBIJE ZA DELOVANJE U MREŽI PRAKTIČNE POLITIKE

NOSILAC PROJEKTA: Industrijski sindikat Srbije CILJ PROJEKTA: Podizanje kapaciteta i unapređenjenje rada predstavnika Industrijskog sindikata Srbije, zaposlenih u industriji Srbije za…

UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javno saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ CILJ PROJEKTA: Unapređenje kapaciteta sindikata za aktivnije učešće u dijalogu u…