2013-2016

INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je domaća nevladina organizacija koja se već duži niz godina bavi zaštitom prava izbeglih…

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ doprinosi ukupnom razvoju društva kroz dodatno…

FONDACIJA "CENTAR ZA DEMOKRATIJU"

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih…

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Savez samostalnih sindikata Srbije je krovna organizacija koja okuplja sindikate organizovane na teritorijalnom i granskom principu. Čini ga 28 samostalnih…

NVO "KOCKA"

NVO „Kocka“ (osnovana 2007. godine) je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija koja okuplјa mlade koji rade na borbi za…

RAZVOJNI BIZNIS CENTAR KRAGUJEVAC

Razvojni biznis centar Kragujevac (nekada SPARK Biznis Start-Up Centar) je neprofitna organizacija, sa sedištem u Kragujevcu, koja postoji od 2007.…

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE ZA VISE OPŠTINA - LESKOVAC

Savez samostalnih sindikata za više opština Leskovac je dominantna organizacija sindikata na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga koja delovanjem pokriva područje…

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

Unija poslodavaca Srbije Unija poslodavaca Srbije (UPS) je jedina reprezentativna poslodavačka organizacija, osnovana 1994. godine, koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce…

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana je 24. novembra 1992. godine. Od…

CENTAR ZA RAZVOJ SRBIJE

Centar za razvoj Srbije je nevladina, neprofitna organizacija, koja ima za cilj demokratski, ekonomski i kulturni napredak Srbije. Aktivnosti Centra…

SINDIKAT JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR OBRENOVAC

Sindikat JP SKC „Obrenovac“ osnovan je 2008. godine sa ciljem da zastupa prava radnika zaposlenih u Javnom preduzeću, kao i…

EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC

Edukativni centar Kruševac (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i…

GRANSKI SINDIKAT JAVNO SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI "NEZAVISNOST"

Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti ''Nezavisnost'' je dobrovoljna, autonomna, interesna organizacija zaposlenih u javnim, društvenim, privatnim i drugim…

POVERENIŠTVO SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE ZA OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

Veće Samostalnog sindikata opštine Vrnjačka Banja osnovano je 1961. godine u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, a od 2010. godine…

CENTAR ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG DRUŠTVA

Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) je udruženje gradjana čija je misija - Stvaranje uslova za inkluzivno društvo kroz primenu…

GRANSKI SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA, INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, DRVNE INDUSTRIJE I PUTNE PRIVREDE „NEZAVISNOST”

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala „Nezavisnost“ je interesna, nezavisna i nestranačka organizacija, koja počiva na načelima solidarnosti i uzajamnosti…

INDUSTRIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Projekti podržani od strane Solidar Suisse: 1. "Ka formiranju saveta zaposlenih u Srbiji - Unapređenje prava iz radnog odnosa i prava…